Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Zuckerberg ở trên Facebook cả ngày, đừng tin điều này

Jeremiah Cohick đã đăng trạng thái Facebook sau đây vào hôm nay, với lý do Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg quá bận rộn và giao dịch để thực sự sử dụng Facebook, một cách tương tự ngày. Nhìn xa trông rộng không nhàn rỗi trên mạng.

Vâng, bằng chứng là trong bánh pudding như họ nói; Từ vẻ ngoài của nó, Zuckerberg đã ngay lập tức trả lời cập nhật trạng thái của Cohick, không, tôi thực sự sử dụng Facebook cả ngày.

Top