Đề XuấT, 2023

Editor Choice

15 áp phích tối giản chứng minh có hai loại người trên thế giới

Zomato, một ứng dụng khám phá nhà hàng gần đây đã đưa ra một chiến dịch quảng cáo thú vị. Họ đã tạo ra một số áp phích tối giản tuyệt vời để phân loại mọi người trên cơ sở thói quen thực phẩm của họ. Các áp phích được nghĩ rất tốt mà bạn có thể liên quan đến hầu hết trong số này.

Nếu bạn là một người sành ăn, bạn sẽ thích những poster này hơn rất nhiều và rất có thể một số poster sẽ khiến bạn cảm thấy đói. Vì vậy, hãy bắt đầu khám phá chúng.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

số 8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Đề xuất: 10 áp phích phim Bollywood tối giản tuyệt vời của Akshar Pathak

Nếu bạn thích bài đăng, hãy chia sẻ nó với bạn bè hoặc gắn thẻ họ trong các bình luận bên dưới bài đăng.

Top