Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Một Parody của phương tiện truyền thông xã hội [Video]

Truyền thông xã hội đã thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách quyết liệt. Bây giờ chúng tôi đo lường giá trị của sự vật, sự cố và con người về sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội của họ. Bạn có nhận thấy nó? nếu không, đây là một ví dụ.

Các sự cố đáng chú ý của thế giới được so sánh dựa trên cơ sở của Tweets Tweets mỗi giây, vào cuối năm, các thuật ngữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, cho chúng ta biết những gì phổ biến nhất trên thế giới vào năm ngoái, v.v.

Một nhóm người phát điên vì tất cả những điều này và đưa ra một trò nhại trên phương tiện truyền thông xã hội, đưa ra một sự thật cay đắng, truyền thông xã hội không phải là về con người nữa, đó là về những con số chỉ theo cách cực kỳ vui nhộn. Chúng ta đi đây

Người tạo ra video này, thepoke.co.uk

Top