Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Pinspire hoàn toàn Rip off Pinterst

Mọi người thường sao chép tweet, trạng thái Facebook, bài đăng trên Blog nhưng anh em Samwer là những copycats chuyên nghiệp, những người sao chép các trang web phổ biến và bán chúng, kể từ năm 1999.

Một lần nữa, họ lại bắt gặp một Pinterest rất nổi tiếng và đặt tên là Pinspire. Pinspire không chỉ lấy cảm hứng từ khái niệm Pinterst mà còn được sử dụng cùng một thiết kế và cùng tông màu.

Đây là ảnh chụp màn hình của Pinspire:

Chà, nó chắc chắn sẽ làm tổn thương những người sáng lập Pinterest.

Top