Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Trò chơi ô chữ trực tuyến tương tác trên Tech-Biz Trivia [2]

Tuần trước, chúng tôi đã bắt đầu một thử nghiệm mà bạn sẽ không tìm thấy trên bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội hoặc blog công nghệ nào, đó là một câu đố ô chữ trực tuyến tương tác dựa trên phương tiện truyền thông xã hội, công nghệ và câu đố.

Trò chơi ô chữ có tính tương tác, bạn có thể tương tác với nó theo cách bạn làm trong IRL, nếu bạn thích giải ô chữ trên báo hoặc tạp chí, bạn cũng sẽ thích điều này.

Ô chữ đã được tải lên ở đây.

Nhấn vào đây để bắt đầu giải ô chữ

Đây là ô chữ tuần trước, hãy thử trong trường hợp bạn bỏ lỡ nó.

Ngoài ra, chúng tôi muốn nhận phản hồi của bạn về các câu đố ô chữ trực tuyến Tương tác, bình luận bên dưới bài đăng và cho chúng tôi biết cách bạn tìm thấy các ô chữ này.

Top