Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Xem Bản đồ của UnFacebook World: Nơi mọi người không sử dụng Facebook

Bản đồ UnFacebook được tạo ra bởi sinh viên tốt nghiệp nghệ thuật thị giác Ian Wojtowicz. Anh ta đã nghiền nát bản đồ kết nối Facebook do facebook phát hành vào tháng 12 năm ngoái và bản đồ Trái đất của NASA vào ban đêm.

  • The Black = sử dụng Facebook nặng
  • Màu vàng sáng nhất = những nơi mọi người không sử dụng Facebook.

Ian Wojtowicz cho biết trừ một bản đồ từ bản đồ kia bằng cách sử dụng lớp khác biệt Photoshop, chúng ta có được một hình ảnh chỉ hiển thị các thành phố không sử dụng Facebook.

Kinh ngạc! phải không

Top