Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự kiện chính của năm 2013 trong một bức ảnh duy nhất của Mario Zucca

Halloween .

Bức ảnh chứa khoảng 90 sự kiện quan trọng từ năm 2013. Hãy xem thử,

Đây là năm 2013.

Bạn cũng có thể mua hình ảnh này in từ đây.

XEM CSONG: XEM 2013 qua con mắt của Google

Tôi hy vọng bạn thích bài viết. Chia sẻ nó càng nhiều càng tốt.

Top