Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Geek Vs. Nerds [Infographic]

Các thuật ngữ Geek và Nerd rất khác nhau nhưng vẫn khó hiểu, do đó cả hai thuật ngữ này đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau.

Một điểm khác biệt khá rõ ràng là, A Geek là một fan hâm mộ của các thiết bị trong khi Nerd rất thu hút đối với các học giả. Infographic đưa ra dưới đây sẽ giúp bạn hình dung rõ ràng cả hai thuật ngữ.

Thông qua: MastersInIt.org

Top