Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sẽ mất bao lâu để đọc toàn bộ Wikipedia tiếng Anh [Infographic]

Bạn đã bao giờ tự hỏi nếu có thể đọc toàn bộ Wikipedia tiếng Anh?

Vâng, câu trả lời là có, nhưng sẽ mất khoảng 17 năm để một người bình thường hoàn thành nó, nếu việc đọc diễn ra vào ngày 24 * 7 tức là không nghỉ ngơi.

Đây là một Infographic trực quan hóa mất bao lâu để đọc toàn bộ Wikipedia tiếng Anh,

Qua: webempires.org

Bây giờ câu hỏi là, ai muốn thử?

Top