Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Bây giờ Google đang tìm kiếm quá cá nhân

Google đang đưa tìm kiếm lên cấp độ tiếp theo bằng cách giới thiệu 'Tìm kiếm cộng với Thế giới của bạn', hiển thị kết quả cá nhân chỉ được chia sẻ với chúng tôi thông qua Google cộng với các bài đăng, ảnh, v.v.

Nó giống như có một Google cá nhân có kết quả tìm kiếm chỉ theo chúng tôi. Video tuyệt vời này sẽ giúp bạn có được toàn bộ ý tưởng. Có một cái nhìn.

Như Google đã đề cập sau đây là ba tính năng mới:

  • Kết quả cá nhân, cho phép bạn tìm thông tin chỉ dành cho bạn, chẳng hạn như ảnh và bài đăng trên Google+ cả của bạn và những người được chia sẻ cụ thể với bạn, chỉ bạn mới có thể xem trên trang kết quả của mình
  • Tiểu sử trong Tìm kiếm, cả tự động hoàn thành và kết quả, cho phép bạn ngay lập tức tìm thấy những người bạn gần gũi hoặc có thể quan tâm theo dõi
  • Mọi người và Trang, giúp bạn tìm hồ sơ cá nhân và các trang Google+ liên quan đến một chủ đề hoặc lĩnh vực quan tâm cụ thể và cho phép bạn theo dõi họ chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Bởi vì đằng sau hầu hết mọi truy vấn là một cộng đồng.

'Tìm kiếm cộng với Thế giới của bạn' sẽ có sẵn cho mọi người trong vài ngày tới.

Top