Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Không thể xóa Outlook 2007 đến năm 2016 Nhắc nhở

Không thể xóa lời nhắc trong Outlook 2007, 2010, 2013 hoặc 2016? Gần đây tôi gặp vấn đề rất kỳ lạ khi tôi tạo một sự kiện lịch trong Outlook với một lời nhắc kèm theo nó, sự kiện đã qua, tôi đã bỏ qua lời nhắc, nhưng nó sẽ không biến mất! Lời nhắc bật lên mỗi khi tôi mở Outlook.

Không chỉ vậy, tôi đã xóa sự kiện lịch với suy nghĩ rằng nó sẽ thoát khỏi lời nhắc, nhưng không được! Vì vậy, lời nhắc nhở vẫn còn sống mặc dù không có sự kiện cho nó đi cùng! Lạ thật!

Cuối cùng, tôi đã tìm ra cách xóa lời nhắc khỏi bài đăng trên diễn đàn và thật điên rồ những gì bạn phải làm để xóa lời nhắc Outlook.

Xóa nhắc nhở Outlook

Bước 1: Tải xuống và cài đặt MFCMAPI (Microsoft Exchange Server MAPI Editor) từ trang web của Stephen Griffin. Thật không may, nó không còn có sẵn từ Microsoft.

Bước 2: Mở chương trình và sau đó nhấp vào Phiên từ menu trên cùng và chọn Đăng nhập và Hiển thị Bảng Cửa hàng .

Bước 3: Chọn Outlook trong hộp thoại có nội dung Chọn hồ sơ . Nhấn OK.

Bước 4: Bây giờ bấm đúp vào hồ sơ có nội dung là Hộp thư

Bước 5: Một cửa sổ mới sẽ bật lên. Mở rộng Hộp thư Root Root và sau đó tìm Nhắc nhở . Nếu nó không trực tiếp dưới Root, nó có thể nằm dưới Finder . Sau đó nhấp chuột phải vào nó và chọn Mở Bảng nội dung .

Bước 6: Bây giờ hãy tìm lời nhắc rằng bạn không thể xóa và xóa nó ở đây. Bạn sẽ có thể xác định lời nhắc theo các trường Từ, Đến và Chủ đề.

Bước 7: Nếu, vì một số lý do mà bạn không thể tìm thấy lời nhắc không thể xóa được ở đây, bạn chỉ cần xóa toàn bộ thư mục Nhắc nhở trong Root. Thư mục Nhắc nhở sẽ được tạo lại lần nữa khi Outlook khởi động.

Lưu ý rằng nếu bạn xóa thư mục Nhắc nhở, KHÔNG chọn Xóa Hard Hard Xóa khi cửa sổ cảnh báo bật lên. Đó là nó! Bây giờ lời nhắc sẽ không còn hiển thị trong Outlook nữa và bạn sẽ không tiếp tục nhận được những quảng cáo gây phiền nhiễu đó nói rằng bạn đã lỡ hẹn! Thưởng thức!

Top