Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa thuật toán và sơ đồ

Trong lập trình, giải pháp cho một vấn đề trước tiên được làm sáng tỏ dưới dạng thuật toán bao gồm các bước tuần tự cho giải pháp. Để thuận tiện cho lập trình viên, hai biểu mẫu được phát triển để thể hiện thuật toán đó là Flowchart và Pseudocode. Một sơ đồ được xây dựng với sự trợ giúp của các biểu tượng khác nhau và cung cấp dễ hiểu hơn cho thuật toán. Thuật toán và sơ đồ là hai mặt của cùng một đồng tiền và các điều khoản phụ thuộc.

Tạo một thuật toán là một bước rất quan trọng trong lập trình, vì nó quyết định hiệu quả của chương trình.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánh
Thuật toánSơ đồ
Căn bản
Bao gồm chuỗi các bước mô tả quy trình của giải pháp.Một sơ đồ thông tin được tạo thành từ các hình dạng khác nhau cho thấy luồng dữ liệu.
Toàn diệnKhó hiểuDễ dàng giải thích
Công dụngBản vănBiểu tượng
Thực hiệnKhông có quy tắc được sử dụng.Quy tắc được xác định trước được thực hiện.
Gỡ lỗiDễ dàng hơnKhó khăn
Dễ thi côngLúng túngĐơn giản

Định nghĩa thuật toán

Giải quyết vấn đề về máy tính, nó có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng một máy tính có thể giải quyết bất kỳ vấn đề tính toán nào, nhưng nó hoạt động như thế nào? Trước khi giải quyết vấn đề, người ta phải luôn biết phải làm gì và làm như thế nào, và những loại bước nào nên được thực hiện vvetera. Do đó, một thuật toán là một chuỗi các bước phải được thực hiện để giải quyết vấn đề.

Tương tự như vậy trong lập trình, trong khi viết chương trình, phải tuân theo thuật toán. Nói một cách đơn giản, một chương trình bao gồm tập hợp các lệnh tạo ra đầu ra mong muốn của đầu vào đã cho. Để làm cho chương trình hoạt động đúng, thuật toán phải được thiết kế đúng. Thiết kế của thuật toán cũng đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên tính toán, ví dụ: thời gian CPU, RAM, vân vân. Một thuật toán kydgy có thể hoạt động tốt trên một tập hợp đầu vào nhưng kém trên một tập hợp đầu vào khác, điều này cũng có thể dẫn đến làm chậm hệ thống và làm sập hệ thống.

Các tính năng của một thuật toán:

 • Như chúng ta biết rằng một thuật toán có một số đầu vào, thực hiện một số bước hữu hạn và đưa ra một đầu ra. Vì vậy, bước nhất định liên quan đến thuật toán phải được thực thi.
 • Nó phải tạo ra một số kết quả.
 • Sau một thời gian cụ thể, nó phải ngừng chạy.

Định nghĩa sơ đồ

Chúng tôi đã thảo luận về thuật toán thuật ngữ trong định nghĩa trước. Bây giờ, một sơ đồ là gì? Nó không là gì ngoài cách thể hiện một thuật toán. Nó còn được gọi là sơ đồ dòng, minh họa một quy trình hoặc một loạt các bước chi tiết cần thiết để tạo ra một đầu ra cụ thể. Biểu đồ dòng chảy bao gồm các ký hiệu và đường điều khiển khác nhau để kết nối các ký hiệu đó. Mỗi biểu tượng chỉ định các chức năng riêng biệt. Nó cực kỳ hữu ích trong lập trình vì nó đơn giản hóa thuật toán phức tạp và chuyển đổi nó thành biểu diễn hình ảnh dễ hiểu.

Với sự trợ giúp của sơ đồ, người thiết kế ứng dụng có thể dễ dàng phân tách các thành phần khác nhau của quy trình. Nó tạo điều kiện cho việc phân tích bằng cách cung cấp quá trình từng bước của vấn đề.

Xây dựng biểu đồ dòng chảy:

Các biểu tượng được sử dụng trong sơ đồ được mô tả dưới đây.

 • Lozenges / Hình chữ nhật tròn : Hiển thị điểm bắt đầu và điểm kết thúc của quá trình.
 • Hình chữ nhật : Minh họa một bước xử lý.
 • Diamond : Hiển thị điểm quyết định thường ở dạng Có / Không hoặc Đúng / Sai.
 • Dòng điều khiển : Mô tả luồng và kiểm soát dữ liệu.
 • Hình bình hành : Thể hiện các Đầu vào được đưa ra cho quy trình hoặc Đầu ra được tạo bởi quy trình.

Sự khác biệt chính giữa thuật toán và sơ đồ

 1. Một thuật toán bao gồm sự kết hợp của các bước tuần tự để diễn giải logic của giải pháp. Ngược lại, một sơ đồ là hình ảnh minh họa của thuật toán.
 2. Một biểu đồ dòng chảy là dễ hiểu hơn so với thuật toán.
 3. Thuật toán được viết bằng một ngôn ngữ mà con người có thể cảm nhận được. Mặt khác, sơ đồ được tạo thành bằng cách sử dụng các hình dạng và biểu tượng khác nhau.
 4. Không có quy tắc nghiêm ngặt nào được thực hiện trong các thuật toán trong khi sơ đồ được mã hóa theo quy tắc được xác định trước.
 5. Lỗi và lỗi dễ dàng được phát hiện trong thuật toán so với biểu đồ luồng.
 6. Biểu đồ dòng chảy là đơn giản để tạo ra. Trái lại, việc xây dựng thuật toán rất phức tạp.

Ví dụ về thuật toán

Ví dụ về biểu đồ dòng chảy

Ưu điểm của thuật toán

 • Nó xác định quá trình giải pháp, các điểm quyết định và các biến cần thiết để giải quyết vấn đề.
 • Nó giúp phân chia một vấn đề lớn thành các bước có thể quản lý nhỏ hơn của giải pháp.
 • Việc phân tích và đặc điểm kỹ thuật của quá trình dẫn đến hiệu quả.
 • Tách các bước phân chia lao động và chuyên môn phát triển.

Ưu điểm của biểu đồ dòng chảy

 • Lưu đồ là một cách tốt để truyền đạt logic của hệ thống.
 • Tạo điều kiện cho việc phân tích vấn đề.
 • Cung cấp một tài liệu thích hợp.
 • Dễ dàng xác định các lỗi và lỗi.
 • Nó chỉ đạo phát triển chương trình.
 • Bảo trì chương trình trở nên dễ dàng.

Nhược điểm của thuật toán

 • Tại một điểm cụ thể, thuật toán chấm dứt.
 • Không có khả năng giải quyết các vấn đề tạo ra kết quả không tính toán.
 • Tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Nhược điểm của biểu đồ dòng chảy

 • Logic phức tạp có thể dẫn đến biểu đồ dòng phức tạp.
 • Một sơ đồ phải được tạo lại để sử dụng sửa đổi và thay đổi.

Phần kết luận

Một thuật toán là một nhóm các hướng dẫn được tuân theo để giải quyết vấn đề. Mặt khác, sơ đồ là một phương pháp biểu thị một thuật toán, nói một cách đơn giản, nó là biểu diễn sơ đồ của thuật toán.

Top