Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Phối hợp và Hợp tác

Phối hợp đề cập đến việc tổ chức tất cả các hoạt động một cách có trật tự, để đạt được sự nhất trí về các nỗ lực cá nhân trong việc theo đuổi các mục tiêu của nhóm. Mặt khác, hợp tác là một hành động tùy ý của các cá nhân để làm việc cùng nhau hoặc giúp đỡ lẫn nhau, vì lợi ích chung. Đó là nỗ lực chung của các thành viên làm việc trong tổ chức để hoàn thành mục tiêu đã xác định.

Điều quan trọng của 3C đối với tinh thần đồng đội là sự phối hợp, hợp tác và hợp tác. Nó là khá phổ biến để phối hợp sai lầm cho hợp tác, vì cả hai đều cần thiết cho hoạt động quản lý hiệu quả. Vì vậy, bài viết được trình bày cho bạn thực hiện một nỗ lực làm sáng tỏ sự khác biệt giữa phối hợp và hợp tác.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhPhối hợpHợp tác
Ý nghĩaPhối hợp là sự sắp xếp có hệ thống của các yếu tố quản lý khác nhau để đảm bảo hoạt động trơn tru.Hợp tác được mô tả là hành động làm việc cùng nhau hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn, để đạt được một mục tiêu chung.
Nó là gì?Nó là một phần của quy trình quản lý.Đó là một hoạt động tự nguyện.
Quá trìnhCó kế hoạchTự nhiên
Giao tiếpMởTít
Chân trời thời gianLâu dàiThời gian ngắn
Quan hệChính thứcKhông chính thức
Hoạt độngThực hiện ở cấp quản lý cao nhấtThực hiện ở mỗi cấp

Định nghĩa phối hợp

Bằng cách phối hợp, chúng tôi có nghĩa là một quá trình, được quản lý sử dụng để đồng bộ hóa các hoạt động khác nhau trong tổ chức. Đó là lực lượng liên kết tất cả các chức năng khác được thực hiện bởi ban quản lý, tức là lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, kiểm soát, nhân sự, lãnh đạo, v.v., để tận dụng tốt nhất các nguồn lực của tổ chức.

Phối hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự đều đặn trong các hoạt động như mua, sản xuất, bán hàng, nhân sự, tiếp thị, tài chính, v.v., vì đó là chủ đề chung kết nối tất cả các hoạt động. Nó là một cái gì đó, là bẩm sinh trong tất cả các chức năng quản lý. Quá trình này nhằm mục đích quản lý có hệ thống các nỗ lực cá nhân hoặc nhóm để đảm bảo sự nhất trí trong hành động, trong việc hoàn thành các mục tiêu chung.

Đặc điểm của sự phối hợp

 • Tích hợp các nỗ lực cá nhân và nhóm.
 • Đảm bảo sự hài hòa của hành động.
 • Hoạt động phổ biến và có chủ ý
 • Chức năng liên tục

Định nghĩa hợp tác

Chúng tôi xác định hợp tác là một hoạt động tùy ý trong đó hai hoặc nhiều người tham gia và làm việc cùng nhau để theo đuổi các mục tiêu chung. Trong quá trình này, các thành viên của tổ chức thực hiện các nỗ lực kết hợp, để thu được lợi ích chung. Vì vậy, mọi người tham gia dự kiến ​​sẽ tích cực tham gia vào hoạt động nhóm, chỉ khi đó họ mới có thể tốt hơn.

Hợp tác có mặt trong tất cả các cấp của tổ chức và diễn ra giữa các thành viên của tổ chức. Ngoài kinh doanh, hợp tác cũng diễn ra ở cấp quốc gia và quốc tế, tức là giữa các quốc gia và quốc gia khác nhau trên thế giới.

Thông qua hợp tác, thông tin có thể được chia sẻ giữa những người tham gia một cách dễ dàng, điều này làm tăng nền tảng kiến ​​thức, công việc được thực hiện và các nguồn lực, một cách lão luyện.

Sự khác biệt chính giữa Phối hợp và Hợp tác

Những điểm đáng chú ý sau đây cho đến khi có sự khác biệt giữa phối hợp và hợp tác:

 1. Sự sắp xếp có hệ thống và đồng bộ hóa các yếu tố quản lý khác nhau để đảm bảo, hoạt động trơn tru, được gọi là phối hợp. Hành động làm việc chung hoặc tuân thủ các tiêu chuẩn, để thực hiện các mục tiêu chung, được gọi là hợp tác.
 2. Phối hợp là một hoạt động cơ bản của quản lý; giúp đạt được sự hài hòa trong hành động giữa các hoạt động phụ thuộc lẫn nhau và các phòng ban của tổ chức. Trái lại, sự hợp tác phụ thuộc vào ý chí của bất kỳ người nào, tức là hợp tác hoặc giúp đỡ ai đó một cách tự nguyện, để hoàn thành các mục tiêu chung.
 3. Phối hợp là một quá trình có kế hoạch, được thực hiện để tích hợp các hoạt động khác nhau của tổ chức. Ngược lại, hợp tác là một quá trình tự nhiên, không được lên kế hoạch trước mà xảy ra một cách tự nhiên, không tôn trọng lẫn nhau.
 4. Phối hợp là một chức năng liên tục của quản lý. Do đó, nó là cho lâu dài. Đối với điều này, sự hợp tác của mọi người là cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc hoạt động, do đó, nó chỉ dành cho ngắn hạn.
 5. Phối hợp có thể dẫn đến việc thiết lập mối quan hệ chính thức và không chính thức. Không giống như, hợp tác làm phát sinh mối quan hệ không chính thức giữa các cá nhân.
 6. Trong sự phối hợp, có sự giao tiếp cởi mở giữa tất cả các thành viên của tổ chức. Trái ngược, giao tiếp ngầm diễn ra giữa các cá nhân trong hợp tác.
 7. Phối hợp các hoạt động được thực hiện ở cấp quản lý cao nhất, trong khi hợp tác được thực hiện ở mỗi cấp.

Phần kết luận

Có nhiều ưu điểm của sự phối hợp, bao gồm tính độc lập của các hoạt động, sức mạnh tổng hợp và chuyên môn hóa. Mặt khác, Hợp tác liên kết mọi người làm việc cùng nhau, điều này làm tăng nền tảng kiến ​​thức, tài nguyên, giảm thiểu, chi phí thời gian và nỗ lực của các cá nhân.

Vì vậy, cả hai hoạt động nên đi đôi với nhau, vì hợp tác mà không phối hợp chỉ là một sự lãng phí nỗ lực. Tương tự như vậy, sự phối hợp mà không hợp tác sẽ dẫn đến sự không hài lòng giữa các thành viên.

Top