Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa FDI và FPI

Mỗi quốc gia cần vốn để tăng trưởng kinh tế và các quỹ không thể được huy động một mình từ các nguồn nội bộ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và Đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI) là hai cách mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào một nền kinh tế. FDI bao gồm một khoản đầu tư xuyên biên giới, bởi một cư dân hoặc một công ty được đặt tại một quốc gia, cho một công ty có trụ sở tại một quốc gia khác, với mục tiêu thiết lập mối quan tâm lâu dài trong nền kinh tế.

Ngược lại, FPI kết nối một con đường đến các quỹ vào một quốc gia, nơi cư dân nước ngoài có thể mua chứng khoán từ thị trường chứng khoán hoặc trái phiếu của đất nước.

Cả FDI và FPI đều liên quan đến việc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp được đặt tại một quốc gia khác. Nhưng, hai điều này khác nhau, về bản chất của nắm giữ, thời hạn, mức độ kiểm soát, v.v ... Hãy đến, hãy hiểu chi tiết về sự khác biệt giữa FDI và FPI.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhVốn đầu tư nước ngoàiChi cục Kiểm lâm
Ý nghĩaFDI là khoản đầu tư được thực hiện bởi các nhà đầu tư nước ngoài để thu được lợi ích đáng kể trong doanh nghiệp ở một quốc gia khác.Khi một nhà đầu tư quốc tế, đầu tư vào nắm giữ thụ động của một doanh nghiệp của một quốc gia khác, tức là đầu tư vào tài sản tài chính, nó được gọi là FPI.
Vai trò của nhà đầu tưHoạt độngBị động
Mức độ kiểm soátCaoRất ít
Kỳ hạnLâu dàiThời gian ngắn
Quản lý dự ánHiệu quảTương đối kém hiệu quả.
Đầu tư vàoTài sản vật chấtTài sản tài chính
Nhập cảnh và xuất cảnhKhó khănTương đối dễ dàng.
Kết quả trongChuyển tiền, công nghệ và các nguồn lực khác.Dòng vốn

Định nghĩa về FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngụ ý một khoản đầu tư được thực hiện với mục đích giành được cổ phần sở hữu trong một doanh nghiệp được đặt tại một quốc gia bởi một doanh nghiệp ở một quốc gia khác. Đầu tư có thể dẫn đến việc chuyển tiền, tài nguyên, bí quyết kỹ thuật, chiến lược, v.v. Có một số cách, tạo ra vốn FDI tức là tạo liên doanh hoặc thông qua sáp nhập và mua lại hoặc bằng cách thành lập công ty con.

Công ty đầu tư có một tầm ảnh hưởng và kiểm soát đáng kể đối với công ty được đầu tư. Hơn nữa, nếu công ty đầu tư có được quyền sở hữu cổ phần 10% trở lên, thì quyền biểu quyết được cấp cùng với sự tham gia của ban quản lý.

Định nghĩa của FPI

Đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI), đề cập đến đầu tư được thực hiện trong tài sản tài chính của một doanh nghiệp, có trụ sở tại một quốc gia bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Khoản đầu tư này được thực hiện với mục đích thu được lợi nhuận tài chính ngắn hạn và không phải để có được sự kiểm soát đáng kể đối với hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

Đầu tư được thực hiện bằng chứng khoán của công ty, tức là cổ phiếu, trái phiếu, vv mà các nhà đầu tư nước ngoài gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của nước chủ nhà và mua chứng khoán. Thông thường, các nhà đầu tư của FPI đi tìm chứng khoán có tính thanh khoản cao.

Sự khác biệt chính giữa FDI và FPI

Sự khác biệt giữa FDI và FPI có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các lý do sau:

  1. Đầu tư được thực hiện bởi các nhà đầu tư quốc tế để có được một lợi ích đáng kể trong doanh nghiệp ở một quốc gia khác là Đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc FDI. Đầu tư được thực hiện trong nắm giữ thụ động như cổ phiếu, trái phiếu, vv của các doanh nghiệp nước ngoài của các nhà đầu tư nước ngoài được gọi là Đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài (FPI).
  2. Các nhà đầu tư FDI đóng vai trò tích cực trong việc quản lý công ty được đầu tư trong khi các nhà đầu tư của FPI đóng vai trò thụ động, trong công ty nước ngoài.
  3. Khi các nhà đầu tư FDI có được cả quyền sở hữu và quản lý thông qua đầu tư, mức độ kiểm soát là tương đối cao. Ngược lại, trong FPI mức độ kiểm soát ít hơn do các nhà đầu tư chỉ có quyền sở hữu.
  4. Các nhà đầu tư FDI có mối quan tâm lớn và lâu dài đối với công ty không thuộc trường hợp của FPI.
  5. Các dự án FDI được quản lý với hiệu quả cao. Mặt khác, các dự án FPI được quản lý kém hiệu quả hơn.
  6. Nhà đầu tư FDI đầu tư vào tài sản tài chính và phi tài chính như tài nguyên, bí quyết kỹ thuật cùng với chứng khoán. Trái ngược với FPI, nơi các nhà đầu tư chỉ đầu tư vào tài sản tài chính.
  7. Không dễ để các nhà đầu tư FDI bán hết cổ phần có được. Không giống như FPI, nơi đầu tư được thực hiện bằng tài sản tài chính có tính thanh khoản, chúng có thể dễ dàng được bán.

Phần kết luận

Nhập và xuất vốn FDI rất khó khăn, trong khi điều này không phải như vậy với FPI. Một nhà đầu tư có thể dễ dàng thực hiện đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài. FDI và FPI là hai phương thức thông qua đó vốn nước ngoài có thể được đưa vào nền kinh tế. Khoản đầu tư này có cả mặt tích cực và tiêu cực, vì dòng tiền cải thiện vị trí cán cân thanh toán trong khi dòng tiền dưới dạng cổ tức, tiền bản quyền, nhập khẩu, v.v ... sẽ dẫn đến việc giảm cán cân thanh toán.

Top