Đề XuấT, 2022

Editor Choice

Sự khác biệt giữa Tổng lương và CTC

Gross Salary đề cập đến tổng tiền lương mà một nhân viên nhận được trong một năm tài chính cụ thể, cho đóng góp của anh ấy / cô ấy cho tổ chức. Nó không chỉ là mức lương cơ bản mà còn bao gồm các ưu đãi và lợi ích bên lề. Có một số trường hợp khi tổng lương bị hiểu sai với CTC, nhưng có một ranh giới mỏng giữa hai bên.

CTC mở rộng thành Chi phí cho Công ty, có thể hiểu là số tiền mà công ty chi cho một nhân viên trong một năm tài chính cụ thể.

Bồi thường có thể được mô tả là tiền thù lao mà người sử dụng lao động trả cho người lao động đối với các dịch vụ mà anh ấy / cô ấy cung cấp cho tổ chức. Nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của bất kỳ nhân viên nào bởi vì có nhiều thứ dựa vào nó, như mức sống, lòng trung thành, năng suất, v.v.

Về vấn đề này, ở đây chúng tôi sẽ giải thích sự khác biệt giữa tổng lương và CTC, để hiểu rõ hơn.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhTổng lươngCTC
Ý nghĩaTổng lương có nghĩa là tổng hợp tiền lương, phụ cấp và các lợi ích bổ sung mà nhân viên nhận được trên cơ sở hàng năm.CTC là viết tắt của chi phí cho công ty, bao hàm toàn bộ chi phí mà công ty phải chịu cho một nhân viên cụ thể, để thuê và duy trì.
Tiết kiệm đóng gópTiết kiệm đóng góp như đóng góp cho EPF và ESI không được bao gồm trong Gross Salary.Tiết kiệm đóng góp như đóng góp cho EPF và ESI được bao gồm trong CTC.

Định nghĩa về Tổng lương

Mức lương có thể được mô tả là tiền lương hàng tháng mà một nhân viên nhận được trên tài khoản của các dịch vụ do anh ấy / cô ấy cung cấp cho công ty. Tổng lương đề cập đến số tiền thực tế mà một nhân viên nhận được, trước bất kỳ khoản khấu trừ nào. Đó là thu nhập của một cá nhân trong một năm khi anh / cô ấy đang làm việc với chủ lao động.

Mức lương gộp có thể khác nhau từ nhân viên này đến nhân viên khác, trên cơ sở biên chế lương, tính chất công việc, loại ngành, bằng khen và thâm niên.

Các yếu tố chính của lương gộp là lương cơ bản, ưu đãi, phụ cấp, yêu cầu bồi thường, lợi ích bên lề, quyền lợi, v.v ... Những thành phần này có thể được nhóm lại thành các thành phần định kỳ (thường xảy ra như tiền lương, trợ cấp vô hạn, trợ cấp thuê nhà, trợ cấp chuyển nhượng, v.v. ) và các thành phần không định kỳ (xảy ra hàng năm như tiền thưởng, ưu đãi, v.v.). Một số thành phần giống nhau cho tất cả nhân viên, trong khi một số chỉ dành cho vài nhân viên.

Định nghĩa của CTC

CTC là tên viết tắt của chi phí cho công ty, bao hàm tổng số tiền mà công ty đã chi cho một nhân viên cụ thể, trong một năm tài chính cụ thể. Nói cách khác, số tiền mà nhà tuyển dụng đầu tư vào việc tuyển dụng và giữ chân các dịch vụ của nhân viên được gọi là CTC.

Chi phí cho công ty không bằng mức lương cơ bản mà là toàn bộ gói lương mà một nhân viên nhận được. Nó là tổng hợp của nhiều ưu đãi, phụ cấp, yêu cầu và đóng góp của chủ lao động đối với Quỹ tiết kiệm (PF) và Bảo hiểm nhà nước của nhân viên (ESI).

CTC bao gồm tất cả các loại lợi ích trực tiếp và gián tiếp, cùng với các khoản đóng góp tiết kiệm. Lợi ích trực tiếp bao gồm thanh toán hoàn toàn một số tiền hoặc hoàn trả nhất định, hàng năm hoặc hàng tháng, có thể là lương cơ bản, trợ cấp vô hạn, trợ cấp tiền thuê nhà, trợ cấp y tế, trợ cấp chuyển nhượng, ưu đãi, tiền thưởng, v.v.

Lợi ích gián tiếp ngụ ý số tiền mà người sử dụng lao động trả thay cho nhân viên như phiếu giảm giá thực phẩm, thuê nhà ở miễn phí, cho vay không lãi suất, xe công ty, v.v ... Cuối cùng, đóng góp tiết kiệm ám chỉ số tiền mà chủ lao động đầu tư vào chương trình tiết kiệm, cho lợi ích của nhân viên như Tiền thưởng, Quỹ nhân viên, Quỹ hưu bổng.

Sự khác biệt chính giữa Tổng lương và CTC

Sự khác biệt giữa tổng lương và CTC được trình bày chi tiết dưới đây:

  1. Tổng lương ngụ ý tổng số tiền lương mà nhân viên nhận được, trong một năm tài chính cụ thể, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và các lợi ích bổ sung. Ở một thái cực khác, CTC có thể được định nghĩa là chi phí mà công ty phải chịu để có được nguồn nhân lực và duy trì chúng trong dài hạn.
  2. Tổng lương không xem xét đóng góp của chủ lao động đối với tiền thưởng, Quỹ nhân viên và bảo hiểm nhà nước của nhân viên (ESI). Ngược lại, Chi phí cho Công ty (CTC) bao gồm như nhau.

Phần kết luận

Tóm lại, có thể nói rằng sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này nằm ở các thành phần được đề cập. Hiện tại, hầu hết các công ty đều yêu cầu CTC trước đó cho các ứng viên trong khi tuyển dụng họ, để biết chi phí chung mà công ty phải chịu cho nhân viên đó.

Top