Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa kernel và hệ điều hành

Hệ điều hành là chương trình hệ thống chạy trên máy tính để cung cấp giao diện cho người dùng máy tính để họ có thể dễ dàng vận hành trên máy tính. Kernel cũng là một chương trình hệ thống kiểm soát tất cả các chương trình đang chạy trên máy tính. Kernel về cơ bản là cầu nối giữa phần mềm và phần cứng của hệ thống. Sự khác biệt cơ bản để phân biệt kernel và hệ điều hành là hệ điều hành là gói dữ liệu và phần mềm quản lý tài nguyên của hệ thống và kernel là chương trình quan trọng trong hệ điều hành. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm một số khác biệt giữa kernel và hệ điều hành với sự trợ giúp của biểu đồ so sánh được hiển thị bên dưới.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhHạt nhânHệ điều hành
Căn bảnKernel là một phần quan trọng của hệ điều hành.Hệ điều hành là một chương trình hệ thống.
Giao diệnKernel là giao diện giữa phần mềm và phần cứng của máy tính.Hệ điều hành là giao diện giữa người dùng và phần cứng của máy tính.
KiểuHạt nhân nguyên khối và Microkernels.Hệ thống lô đơn và đa chương trình, Hệ điều hành phân tán, Hệ điều hành thời gian thực.
Mục đíchQuản lý bộ nhớ kernel, quản lý quy trình, quản lý tác vụ, quản lý đĩa.Ngoài các trách nhiệm của Kernel, Hệ điều hành còn chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo mật máy tính.

Định nghĩa hạt nhân

Kernel là cốt lõi của hệ điều hành. Đây là chương trình đầu tiên của hệ điều hành được tải vào bộ nhớ chính để bắt đầu hoạt động của hệ thống. Kernel vẫn còn trong bộ nhớ chính cho đến khi hệ thống ngừng hoạt động. Kernel về cơ bản dịch các lệnh được nhập bởi người dùng theo cách làm cho máy tính hiểu rằng những gì người dùng đã yêu cầu.

Kernel hoạt động như một cầu nối giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng của hệ thống. Kernel giao tiếp trực tiếp với phần cứng và cho nó biết phần mềm ứng dụng đã yêu cầu gì. Một hệ điều hành không thể chạy mà không có kernel vì đây là chương trình quan trọng để làm việc của hệ thống.

Kernel đảm nhiệm việc quản lý bộ nhớ, quản lý quy trình, quản lý tác vụquản lý đĩa . Kernel kiểm tra không gian bộ nhớ để thực hiện đúng chương trình ứng dụng. Nó tạo và phá hủy bộ nhớ giúp thực thi phần mềm.

Kernel được phân loại là kernel MonolithicMicrokernel . Trong một hạt nhân nguyên khối, tất cả các dịch vụ của hệ điều hành chạy dọc theo luồng chính của hạt nhân nằm trong cùng một vùng bộ nhớ nơi đặt hạt nhân. Hạt nhân nguyên khối cung cấp quyền truy cập phong phú vào phần cứng của hệ thống. Microkernel là một bản tóm tắt về phần cứng sử dụng các cuộc gọi nguyên thủy hoặc hệ thống để thực hiện các dịch vụ của hệ điều hành.

Định nghĩa hệ điều hành

Hệ điều hành là một phần mềm hệ thống quản lý tài nguyên hệ thống. Hệ điều hành hoạt động như một giao diện giữa người dùng và phần cứng hệ thống. Giao diện mà Hệ điều hành cung cấp cho phép người dùng xem kết quả của lệnh được nhập bởi người dùng. Chạy một hệ thống mà không có hệ điều hành là không thể. Chương trình ứng dụng chạy trong môi trường được cung cấp bởi hệ điều hành.

Hệ điều hành là một chương trình hệ thống chạy toàn bộ thời gian trên máy tính cho đến khi nó bị tắt. Hệ điều hành là chương trình đầu tiên được tải vào bộ nhớ chính khi máy tính khởi động. Khi hệ điều hành được tải vào bộ nhớ chính, nó sẵn sàng để thực thi các chương trình ứng dụng.

Hệ điều hành bao gồm một chương trình quan trọng gọi là kernel. Hệ điều hành không thể hoạt động mà không có kernel. Hệ điều hành chắc chắn chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ, quản lý quy trình, quản lý lưu trữ, bảo vệbảo mật . Hệ điều hành cũng chịu trách nhiệm xử lý các ngắt xảy ra trong khi thực hiện chương trình.

Hệ điều hành được phân loại là hệ điều hành đơn và nhiều người dùng, hệ điều hành đa bộ xử lý, hệ điều hành phân tán, hệ điều hành thời gian thực .

Sự khác biệt chính giữa kernel và hệ điều hành

  1. Sự khác biệt cơ bản giữa hệ điều hành và kernel là hệ điều hành là chương trình hệ thống quản lý tài nguyên của hệ thống và kernel là phần quan trọng (chương trình) trong hệ điều hành.
  2. kernel hoạt động như một giao diện giữa phần mềm và phần cứng của hệ thống. Mặt khác, hệ thống hoạt động như một giao diện giữa người dùng và máy tính.
  3. Hệ điều hành có thể được phân loại thành hệ thống lô đơn và đa chương trình, hệ điều hành phân tán, hệ điều hành thời gian thực. Mặt khác, một hạt nhân được phân loại là hạt nhân nguyên khối và hạt nhân siêu nhỏ.
  4. Kernel đảm nhiệm việc quản lý bộ nhớ, quản lý quy trình, quản lý tác vụ và quản lý đĩa. Tuy nhiên, ngoài trách nhiệm của kernel, hệ điều hành cũng chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo mật hệ thống.

Phần kết luận:

Hệ điều hành là một phần mềm quan trọng và không thể chạy hệ thống mà không có hệ điều hành. Kernel là một chương trình quan trọng trong Hệ điều hành và không có hệ điều hành kernel sẽ không hoạt động.

Top