Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa chuyển động và dịch chuyển trong đường cầu

Trong kinh tế, nhu cầu được định nghĩa là số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, mà người tiêu dùng sẵn sàng mua ở nhiều mức giá khác nhau, trong một khoảng thời gian. Đường cầu là một biểu đồ, biểu thị số lượng người tiêu dùng yêu cầu ở các mức giá khác nhau. Sự dịch chuyển của đường cầu xảy ra do sự thay đổi giá của hàng hóa trong khi sự thay đổi của đường cầu là do sự thay đổi của một hoặc nhiều yếu tố khác ngoài giá cả.

Đường cầu dốc xuống từ trái sang phải, mô tả mối quan hệ nghịch đảo giữa giá của sản phẩm và lượng cầu.

Hầu hết các sinh viên kinh tế, rất khó để hiểu sự khác biệt giữa chuyển động và dịch chuyển trong đường cầu, vì vậy hãy xem bài viết và giải quyết tất cả những nhầm lẫn của bạn ngay lập tức.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhChuyển động theo đường cầuSự thay đổi trong đường cầu
Ý nghĩaSự dịch chuyển trong đường cầu là khi kinh nghiệm hàng hóa thay đổi cả về lượng cầu và giá cả, khiến đường cong di chuyển theo một hướng cụ thể.Sự thay đổi của đường cầu là khi, giá của hàng hóa không đổi, nhưng có sự thay đổi về lượng cầu do một số yếu tố khác, làm cho đường cong chuyển sang một phía cụ thể.
Đường cong
Nó là gì?Thay đổi dọc theo đường cong.Thay đổi vị trí của đường cong.
Quyết địnhGiá bánKhông giá
Chỉ raThay đổi số lượng yêu cầuThay đổi nhu cầu
Kết quảĐường cầu sẽ di chuyển lên hoặc xuống.Đường cầu sẽ dịch chuyển sang phải hoặc trái.

Định nghĩa chuyển động theo đường cầu

Sự dịch chuyển dọc theo đường cầu mô tả sự thay đổi ở cả hai yếu tố, tức là giá và lượng cầu, từ điểm này sang điểm khác. Những thứ khác không thay đổi khi có sự thay đổi về lượng cầu do sự thay đổi giá của sản phẩm hoặc dịch vụ, dẫn đến sự dịch chuyển của đường cầu. Chuyển động dọc theo đường cong có thể theo bất kỳ hướng nào trong hai hướng:

  • Chuyển động đi lên : Biểu thị sự co lại của nhu cầu, về bản chất, nhu cầu giảm được quan sát do giá tăng.
  • Chuyển động đi xuống : Nó cho thấy sự mở rộng về nhu cầu, tức là nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ tăng lên do giá giảm.

Do đó, số lượng hàng hóa được yêu cầu nhiều hơn ở mức giá thấp, trong khi khi giá cao, nhu cầu có xu hướng giảm.

Định nghĩa của sự thay đổi trong đường cầu

Sự thay đổi trong đường cầu cho thấy sự thay đổi của nhu cầu ở mỗi mức giá có thể, do thay đổi một hoặc nhiều yếu tố quyết định phi giá như giá của hàng hóa liên quan, thu nhập, khẩu vị & sở thích và mong đợi của người tiêu dùng. Bất cứ khi nào có một sự thay đổi trong đường cầu, cũng có một sự thay đổi trong điểm cân bằng. Đường cầu dịch chuyển ở bất kỳ hai phía nào:

  • Dịch chuyển sang phải : Nó thể hiện sự gia tăng nhu cầu, do sự thay đổi thuận lợi của các biến không giá, ở cùng một mức giá.
  • Sự dịch chuyển trái : Đây là một chỉ báo về sự sụt giảm nhu cầu khi giá không đổi nhưng do những thay đổi bất lợi trong các yếu tố quyết định khác với giá cả.

Sự khác biệt chính giữa chuyển động và dịch chuyển trong đường cầu

Các điểm được đưa ra dưới đây rất đáng chú ý cho đến khi có sự khác biệt giữa chuyển động và dịch chuyển đường cầu:

  1. Khi kinh nghiệm hàng hóa thay đổi cả về lượng cầu và giá cả, khiến đường cong di chuyển theo một hướng cụ thể, nó được gọi là chuyển động trong đường cầu. Mặt khác, khi, giá của hàng hóa không đổi nhưng có sự thay đổi về lượng cầu do một số yếu tố khác, làm cho đường cong dịch chuyển ở một khía cạnh cụ thể, nó được gọi là sự dịch chuyển của đường cầu.
  2. Sự dịch chuyển trong đường cầu, xảy ra dọc theo đường cong, trong khi đó, sự dịch chuyển của đường cầu thay đổi vị trí của nó do sự thay đổi trong mối quan hệ nhu cầu ban đầu.
  3. Sự dịch chuyển dọc theo đường cầu diễn ra khi những thay đổi về lượng cầu được kết hợp với những thay đổi về giá của hàng hóa. Ngược lại, sự thay đổi đường cầu xảy ra do sự thay đổi của các yếu tố quyết định khác với giá cả, tức là những thứ xác định nhu cầu của người mua đối với hàng hóa thay vì giá tốt như Thu nhập, Hương vị, Kỳ vọng, Dân số, Giá cả hàng hóa liên quan, v.v.
  4. Sự dịch chuyển dọc theo đường cầu là một chỉ số thay đổi tổng thể về lượng cầu. Đối với điều này, một sự thay đổi trong đường cầu biểu thị một sự thay đổi trong nhu cầu đối với hàng hóa.
  5. Chuyển động của đường cầu có thể là hướng lên hoặc hướng xuống, trong đó chuyển động đi lên cho thấy sự co lại của nhu cầu, trong khi chuyển động đi xuống cho thấy sự mở rộng về nhu cầu. Không giống như, sự thay đổi trong đường cầu, có thể là phải hoặc trái. Sự dịch chuyển sang phải trong đường cầu cho thấy sự gia tăng nhu cầu, trong khi sự dịch chuyển trái cho thấy nhu cầu giảm.

Video: Chuyển động Vs Shift trong đường cầu

Nhân vật

Chuyển động theo đường cầu

Chuyển động đi lên của đường cong từ A đến C thể hiện sự co lại của nhu cầu do sự tăng giá của hàng hóa từ P đến P2. Chuyển động đi xuống của đường cong từ A đến B biểu thị sự mở rộng của nhu cầu do sự giảm giá của hàng hóa từ P đến P1.

Sự thay đổi trong đường cầu

Giá vẫn không thay đổi, sự dịch chuyển sang phải của đường cầu từ D đến D1 được gọi là sự gia tăng nhu cầu, khi nhu cầu tăng từ Q đến Q1. Sự dịch chuyển trái của đường cầu từ D sang D2 được gọi là sự sụt giảm nhu cầu, khi nhu cầu giảm từ Q xuống Q2.

Phần kết luận

Do đó, với các cuộc thảo luận tổng thể, bạn có thể đã hiểu, rằng một chuyển động và dịch chuyển trong đường cầu là hai thay đổi khác nhau. Chuyển động trong đường cong được gây ra bởi các biến có trên trục, tức là giá và lượng cầu. Mặt khác, sự thay đổi đường cong là do các yếu tố khác với các yếu tố hiện diện trên trục, chẳng hạn như giá của đối thủ cạnh tranh, hương vị, kỳ vọng, v.v.

Top