Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa hình thức chính phủ nghị viện và tổng thống

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có hiến pháp riêng, theo đó các chính sách được đóng khung, các cơ quan chính phủ và các tổ chức có chức năng và các quyết định được đưa ra. Trong các điều khoản tốt hơn, đó là hiến pháp, bao gồm tất cả các khía cạnh của hệ thống chính trị được thông qua bởi đất nước. Có hai hình thức chính phủ, Nghị viện và Tổng thống. Trong Hệ thống Nghị viện, đảng chính trị giành được đa số ghế trong quốc hội làm cho chính phủ và bầu một người trong số họ là Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ.

Mặt khác, trong hình thức chính phủ của tổng thống, Tổng thống là giám đốc điều hành, người được bầu trực tiếp bởi người dân hoặc bởi các thành viên của trường đại học bầu cử. Sự khác biệt giữa hình thức chính phủ của Quốc hội và Tổng thống được thảo luận chi tiết trong bài viết.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhHình thức nghị viện của chính phủHình thức tổng thống của Gorvernment
Ý nghĩaTrong hệ thống Nghị viện, cơ quan lập pháp và hành pháp của chính phủ có liên quan chặt chẽ với nhau, trong khi cơ quan tư pháp độc lập với hai cơ quan chính phủ khác.Trong hệ thống tổng thống, cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của chính phủ độc lập với nhau.
Điều hànhĐiều hành képĐiều hành duy nhất
Trách nhiệm giải trìnhCơ quan hành pháp chịu trách nhiệm trước cơ quan lập pháp.Hành pháp không chịu trách nhiệm trước cơ quan lập pháp.
Quyền hạnTập trungChia
Bộ trưởngChỉ các thành viên của Nghị viện có thể được chỉ định làm người khai thác.Những người bên ngoài cơ quan lập pháp được bổ nhiệm làm bộ trưởng.
Giải thể hạ việnThủ tướng có thể giải tán hạ viện trước khi hết nhiệm kỳ.Tổng thống không thể giải tán hạ viện.
Nhiệm kỳ điều hànhKhông cố địnhđã sửa

Định nghĩa hình thức nghị viện của chính phủ

Hình thức chính phủ nghị viện đại diện cho một hệ thống quản trị dân chủ của một quốc gia, trong đó nhánh hành pháp có nguồn gốc từ cơ quan lập pháp, tức là Nghị viện. Ở đây, hành pháp được chia thành hai phần, Người đứng đầu Nhà nước, tức là Tổng thống, người chỉ là người điều hành danh nghĩa và Người đứng đầu Chính phủ, tức là Thủ tướng, là người điều hành thực sự.

Theo hệ thống này, đảng chính trị có được số ghế tối đa trong các cuộc bầu cử liên bang, trong Quốc hội, hình thành chính phủ. Đảng này bầu một thành viên, với tư cách là một nhà lãnh đạo, được Tổng thống bổ nhiệm làm Thủ tướng. Sau khi bổ nhiệm Thủ tướng, Nội các được thành lập bởi ông, người có thành viên nên ra khỏi Nghị viện. Cơ quan hành pháp, tức là Nội các chịu trách nhiệm trước cơ quan lập pháp, tức là Quốc hội

Hệ thống này phổ biến ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Ấn Độ, Nhật Bản và Canada.

Định nghĩa về hình thức của chính phủ

Khi một quốc gia theo hình thức Chính phủ của Tổng thống, nó biểu thị rằng chỉ có một người là người đứng đầu nhà nước và chính phủ, tức là Tổng thống. Cuộc bầu cử Tổng thống được thực hiện trực tiếp bởi các công dân của đất nước hoặc đôi khi bởi các thành viên của trường đại học bầu cử trong một thời gian cố định.

Tổng thống bầu một số bộ trưởng làm Bộ trưởng và thành lập một Nội các nhỏ, người hỗ trợ cai trị đất nước. Cả Tổng thống và Thư ký đều không chịu trách nhiệm trước Quốc hội (Nghị viện) về hành vi của họ. Thật vậy, họ không tham dự các phiên là tốt.

Hình thức chính phủ này có thể được tìm thấy ở các quốc gia như Hoa Kỳ, Nga, Brazil và Srilanka.

Sự khác biệt chính giữa hình thức chính phủ và nghị viện của chính phủ

Các điểm được trình bày dưới đây rất quan trọng cho đến khi có sự khác biệt giữa hình thức chính phủ của quốc hội và tổng thống:

  1. Hệ thống nghị viện của chính phủ là một trong đó tồn tại mối quan hệ hài hòa giữa cơ quan lập pháp và hành pháp, trong khi cơ quan tư pháp hoạt động độc lập. Để chống lại điều này, dưới hình thức chính phủ của Tổng thống, ba cơ quan của chính phủ hoạt động độc lập với nhau.
  2. Trong hình thức chính phủ của Nghị viện, hành pháp được chia thành hai phần, tức là Người đứng đầu Nhà nước (Tổng thống) và Người đứng đầu Chính phủ (Thủ tướng). Ngược lại, Tổng thống là giám đốc điều hành của hình thức Chính phủ của Tổng thống.
  3. Trong hình thức chính phủ của Nghị viện, cơ quan hành pháp, tức là Hội đồng Bộ trưởng chịu trách nhiệm trước Nghị viện về các hành vi của mình. Ngược lại, trong hình thức của Chính phủ của Tổng thống, không có trách nhiệm như vậy, tức là cơ quan hành pháp không chịu trách nhiệm trước Nghị viện về các hành vi của mình.
  4. Sự kết hợp của các quyền lực tồn tại trong hệ thống Nghị viện, trong khi các quyền lực được phân tách trong hệ thống Tổng thống.
  5. Trong hình thức Nghị viện, chỉ những người được bổ nhiệm làm bộ trưởng trong cơ quan hành pháp là thành viên của Nghị viện. Không giống như, dưới hình thức Tổng thống, những người không phải là những người làm việc trong cơ quan lập pháp có thể được bổ nhiệm làm thư ký.
  6. Trong chính phủ Nghị viện, Thủ tướng có quyền giải tán Hạ viện trước khi hoàn thành nhiệm kỳ. Trái ngược, Tổng thống không thể giải tán Hạ viện, trong chính phủ của Tổng thống.
  7. Nhiệm kỳ của hành pháp không cố định trong chính phủ Nghị viện, vì trong trường hợp, nếu một động thái không tin tưởng được thông qua trong Nghị viện, Hội đồng Bộ trưởng sẽ bị bãi bỏ. Trái với điều này, hành pháp có một điều khoản cố định trong chính phủ của Tổng thống.

Phần kết luận

Các thành viên của nội các có thành viên kép, tức là cơ quan lập pháp và hành pháp của chính phủ. Trái ngược với điều này, trong hình thức chính phủ của tổng thống, các thành viên của nội các chỉ sở hữu thành viên của cơ quan điều hành.

Khi nói đến sự thống trị, trong Hệ thống Nghị viện, Tổng thống chỉ là người đứng đầu, trong khi quyền lực thực sự nằm trong tay Thủ tướng. Trái lại, trong Hệ thống Tổng thống, Tổng thống đã có được quyền lực tối cao.

Top