Đề XuấT, 2020

Editor Choice

5050 năm trong 150 giây [Video]

Jeroen Wolf, một nhà làm phim chuyên nghiệp đã quay 5050 năm chỉ trong 150 giây. Đây là cách

Anh ấy đã quay một bộ phim tài liệu với sự tham gia của những người từ 0 đến 100 tuổi và nếu bạn thêm độ tuổi của tất cả mọi người trong video này là 150 giây, bạn sẽ có được 5050 năm cuộc đời. bắn, kiên nhẫn tham gia vào việc hoàn thành dự án này và những người từ Amsterdam.

Dự án này đã bắt đầu vào tháng 10 năm 2011, Jeroen phải mất 4 tháng để hoàn thành dự án này vì những rắc rối liên quan đến việc bắn những người rất trẻ và rất già.

Đây là video, Tận hưởng hành trình 5050 năm trong 150 giây tiếp theo,

Top