Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Pinterest Ra mắt Bảng bìa

Bảng Pinterest cho phép bạn phân loại nội dung mà bạn Ghim và bây giờ bạn cũng có thể chọn bìa cho Bảng của mình.

Theo một bài đăng trên Blog Pinterest gần đây, Một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất là khả năng chọn mã pin làm bìa cho mỗi bảng. Hôm nay, bạn sẽ có thể làm điều đó

Bây giờ đây là cách thiết lập Board Cover,

1. Mở trang hồ sơ của bạn và di chuột trên bảng bạn muốn đặt bìa và nhấp vào Chỉnh sửa Bảng bìa Bìa.

2. Chọn bìa bạn chọn từ ghim của bạn trên bảng và Khi bạn hoàn thành, hãy nhấn vào Set Set Cover.

Bìa của Hội đồng rất quan trọng vì chúng có thể được sử dụng để thể hiện tốt nhất những gì Hội đồng quản trị của bạn hướng tới. Đây là một ảnh chụp màn hình của Hội đồng với bìa của họ đại diện tốt nhất cho họ.

Top