Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Nếu các công ty có Tagline thực tế (Pics)

Nếu các công ty có khẩu hiệu / khẩu hiệu thực tế thì họ sẽ là gì? Câu hỏi này đã được đăng trên Reddit vài tuần trước, rất nhiều người đã trả lời câu hỏi và một số câu trả lời quá hay để bỏ qua.

Vì vậy, hôm nay tôi sẽ chia sẻ logo của các công ty với khẩu hiệu thực tế của họ trong hình ảnh, hãy tận hưởng!

Các Taglines trong hình là kết quả của Redditor sáng tạo tuyệt vời. Tôi hy vọng bạn thích bài viết.

XEM CSONG: Làm thế nào các công ty công nghệ phổ biến có tên của họ

Một phần của nội dung được giám tuyển từ đây và đây.

Top