Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự phát triển của Pinterest từ 2010 đến 2012 [PICS]

Pinterest là trang web phát triển nhanh nhất và chỉ trong 2 năm, nó nằm trong top 100 trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới. Mặc dù trang web được ra mắt vào năm 2010 nhưng sự tăng trưởng thực tế của nó bắt đầu vào quý 1 năm 2011 và trong giai đoạn này, trang chủ, logo và màu sắc của trang web đã được thay đổi nhiều lần.

Vì vậy, ở đây chúng tôi đang cố gắng đưa bạn trở lại vào năm 2010 khi bạn không chú ý đến trang web này và đó là cách nó trông giống như hồi đó.

Vào tháng 6 năm 2010

Vào tháng 1 năm 2011

Vào năm 2012

Qua máy Wayback

PS: Nếu bạn vẫn đang chờ Pinterest Mời hơn là để lại id email của bạn trong phần bình luận bên dưới bài đăng. Chúng tôi sẽ mời bạn!

Top