Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sức mạnh của Pinterest [Infographic]

Pinterest là một Pinboard ảo cho phép người dùng sắp xếp và chia sẻ những thứ họ thấy thú vị trên web, nhưng nó đã chứng tỏ là một công cụ tạo lưu lượng truy cập giới thiệu tuyệt vời cho các thương hiệu bán lẻ.

Theo các nguồn, vào tháng 1, Twitter với 200 triệu người dùng đã tạo ra khoảng 3, 61% tổng lưu lượng truy cập trong khi Pinterest chỉ có 10, 4 triệu người dùng tạo ra cùng một lưu lượng.

Đây là một Infographic cho thấy sức mạnh của Pinterest.

Trên 3 trang web khác nhau nhưng một điều phổ biến đối với hầu hết người dùng là số lượng lưu lượng truy cập mà họ phục vụ. Theo một nghiên cứu gần đây của shareaholic, Pinterest tăng lưu lượng truy cập giới thiệu nhiều hơn Google Plus, YouTube và Thẻ

Top