Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Từ cát đến silicon - Tạo ra một con chip

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào bộ não của máy tính, tức là bộ vi xử lý được tạo ra không? Làm thế nào nó được chuyển đổi từ cát thành silicon? Làm thế nào một thủ tục phức tạp như vậy diễn ra?

Intel đã phát hành một vài video, giải thích toàn bộ quá trình tạo ra Micro-Chip từng bước, Đây là một trong những video đó,

Video này cho thấy việc sản xuất chip công nghệ sản xuất 22nm hàng đầu thế giới của Intel với các bóng bán dẫn 3D.

Nếu bạn là một Hardcore Geek và không hài lòng chỉ bằng video, thì đây là một cái gì đó nhiều hơn cho bạn. Nhấn vào đây để tải xuống video ở trên dưới dạng PDF với giải thích đầy đủ về mọi bước.

Top