Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Những quả trứng Phục sinh tuyệt vời trên YouTube mà bạn phải xem (Video)

Tôi chưa bao giờ biết rằng có rất nhiều thủ thuật ẩn trong YouTube. Chỉ sau khi xem video tuyệt vời này của BuzzFeed, tôi mới biết về những quả trứng Phục sinh trên YouTube này.

Nhưng, trước khi bạn bắt đầu xem video này, chỉ cần thực hiện bài tập nhỏ này. Phát bất kỳ video ngẫu nhiên nào trên YouTube và nhập '1980' (không có trong hộp tìm kiếm) và xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn sẽ ngạc nhiên.

Trong video này, bạn sẽ tìm thấy một số quả trứng Phục sinh tuyệt đẹp trên YouTube, hãy xem thử.

Tôi hy vọng bạn thích video này.

XEM CSONG: Cuộc chiến bình luận vui nhộn trên YouTube

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc truy vấn nào, vui lòng bình luận bên dưới bài đăng và Nếu bạn thích bài viết của chúng tôi, hãy đăng ký nhận bản tin hàng tuần của chúng tôi.

Top