Đề XuấT, 2020

Editor Choice

Sự khác biệt giữa giải thích và xây dựng

Đạo luật được định nghĩa là ý chí hoặc mệnh lệnh của cơ quan lập pháp, được thể hiện dưới dạng văn bản. Cách truyền thống để giải thích hoặc hiểu một đạo luật là hiểu ý định của cơ quan lập pháp. Ý định của cơ quan lập pháp có thể kết hợp ý nghĩa thực tế và đối tượng. Quá trình giải thích và xây dựng giúp cơ quan tư pháp xác định ý nghĩa và mục đích của cơ quan lập pháp. Giải thích giúp xác định ý nghĩa thực sự và ý định của cơ quan lập pháp.

Mặt khác, xây dựng được sử dụng để xác định hiệu lực pháp lý của văn bản pháp lý. Hai thuật ngữ được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng tồn tại một ranh giới khác biệt giữa giải thích và xây dựng theo ý nghĩa của chúng. Vì vậy, hãy xem bài viết này trong đó chúng tôi đã đơn giản hóa nó cho bạn.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhDiễn dịchXây dựng
Ý nghĩaGiải thích ngụ ý việc xác định ý nghĩa thực sự của quy chế.Xây dựng có nghĩa là vẽ các suy luận về chủ đề, nằm trên biểu thức trực tiếp của văn bản.
Xác địnhÝ nghĩa ngôn ngữHiệu lực pháp lý
Được sử dụng khiTòa án tuân thủ ý nghĩa đơn giản của văn bản pháp lý.Văn bản pháp lý thể hiện ý nghĩa mơ hồ và tòa án phải quyết định liệu các từ được sử dụng trong văn bản pháp lý có bao gồm vụ án hay không.

Định nghĩa diễn giải

Thuật ngữ 'giải thích quy chế', có nghĩa là sự hiểu biết về luật pháp. Đó là quá trình được các tòa án thông qua để xác định ý nghĩa của lập pháp, bằng hình thức lập pháp. Nó được sử dụng để xác định ý nghĩa thực tế của hành động hoặc tài liệu cùng với ý định của cơ quan lập pháp. Nó có xu hướng làm rõ ý nghĩa của những điều khoản và bài viết khó hiểu.

Quá trình ban hành luật và giải thích luật diễn ra tại các thời điểm khác nhau và được thực hiện bởi hai cơ quan chính phủ khác nhau. Việc giải thích một hành động tạo ra một sự hiểu biết giữa hai điều này và thu hẹp khoảng cách.

Nó nhằm mục đích tìm hiểu ý định của tác giả, tức là tòa án cần xác định, ý nghĩa của tác giả bằng những từ mà anh ấy / cô ấy đã sử dụng trong văn bản, giúp nhận được những gì được viết trong tài liệu. Nói tóm lại, các diễn giải phản đối để xác định ý định của đạo luật bằng các từ được sử dụng.

Định nghĩa xây dựng

Trong luật, 'xây dựng' có nghĩa là quá trình giải trình pháp lý xác định ý nghĩa và giải thích các thuật ngữ tóm tắt, các bài viết, v.v. trong quy chế và đưa ra kết luận trên cơ sở lý luận logic, đối với chủ đề nằm trên biểu thức trực tiếp của văn bản pháp lý.

Nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng một đạo luật là đọc nó theo nghĩa đen, nghĩa là bằng cách làm sáng tỏ các từ được sử dụng trong quy chế, thông thường và ngữ pháp, nếu nó dẫn đến sự mơ hồ và có khả năng truyền đạt ý nghĩa khác thì tòa án có thể lựa chọn nghĩa đen của nó. Tuy nhiên, nếu không có sự vô lý như vậy là có thể, các quy tắc giải thích cơ bản có thể được thông qua.

Sự khác biệt chính giữa giải thích và xây dựng

Sự khác biệt giữa giải thích và xây dựng có thể được rút ra rõ ràng dựa trên các căn cứ sau:

  1. Trong luật, giải thích đề cập đến, hiểu các từ và ý nghĩa thực sự trong các quy định của quy chế. Mặt khác, xây dựng được mô tả như là kết luận rút ra, liên quan đến vụ án, nằm ngoài biểu hiện hoàn toàn của văn bản pháp lý.
  2. Trong khi giải thích là tất cả về ý nghĩa ngôn ngữ của văn bản pháp lý, Xây dựng xác định hiệu lực pháp lý của các từ và văn bản của quy chế.
  3. Khi ý nghĩa đơn giản của văn bản pháp lý được rút ra, thì đó sẽ được gọi là một giải thích. Ngược lại, khi nghĩa đen của các từ được sử dụng trong văn bản pháp lý dẫn đến sự mơ hồ, thì việc xây dựng được chọn, để quyết định xem trường hợp đó có được bao phủ bởi nó hay không.

Phần kết luận

Khi nói đến việc giải trình hợp pháp của quy chế, hành động hoặc bất kỳ thỏa thuận, giải thích trước khi xây dựng. Trong khi việc giải thích quy chế, tất cả chỉ nhằm khám phá văn bản bằng văn bản, trong khi việc xây dựng được sử dụng theo nghĩa rộng hơn, nghĩa là nó không chỉ giúp xác định ý nghĩa và giải thích các điều khoản của hành vi mà còn làm sáng tỏ hiệu lực pháp lý của nó.

Top