Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Chủ đề WordPress đầu tiên được lấy cảm hứng từ Dòng thời gian của Facebook

Dòng thời gian của Facebook, với phần giới thiệu theo cách này Câu chuyện về cuộc sống của bạn trên một trang duy nhất thực sự là bước đi hấp dẫn nhất của Facebook. Mọi người đã sáng tạo và xuất hiện với một số thiết kế Timeline điên rồ khi nó được ra mắt lần đầu tiên vào tháng Chín.

Và bây giờ Julius Design đã thiết kế một Theme WordPress lấy cảm hứng từ Dòng thời gian của Facebook và Đây là Theme Timeline đầu tiên của WordPress và đây là video giới thiệu:

Truy cập //www.timeline-wp.com để tải về chủ đề này.

Nếu bạn cũng sáng tạo với Dòng thời gian Facebook của mình, hãy cho chúng tôi biết trong các nhận xét và tự mình xuất bản ở đây.

Top