Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Steve tuyệt vời làm Halloween Pumpkin của Raymond Tsai [Pic]

Công việc Steve của Raymond Tsai Pumpkin đặc trưng trong Mash 8 của Truyền thông xã hội tuyệt vời & Công nghệ truyền cảm hứng Jack-o-Lanterns gợi cảm là một sự tôn kính đáng kinh ngạc đối với Steve Jobs.

Halloween vui vẻ !

Top