Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược kinh doanh liên quan đến các quyết định chiến lược liên quan đến việc lựa chọn sản phẩm, lợi thế cạnh tranh, sự hài lòng của khách hàng, ... Ngược lại, chiến lược của công ty liên quan đến mục tiêu và phạm vi kinh doanh tổng thể để đáp ứng mong đợi của các bên liên quan.

Chiến lược có thể được định nghĩa là kế hoạch tích hợp hoặc một mẹo được sử dụng để đạt được thành công trong một vấn đề cụ thể. Về mặt kinh doanh, chiến lược được xem là phương tiện để đạt được mục tiêu của công ty. Trong một công ty lớn, có nhiều bộ phận, đơn vị hoặc bộ phận, được tham gia vào một số doanh nghiệp. Trong một tổ chức như vậy, có ba cấp quản lý chính, tức là cấp công ty, doanh nghiệp và cấp chức năng.

Ở các cấp quản lý khác nhau, các loại chiến lược khác nhau được xây dựng bởi cơ quan có liên quan. Mọi người thường sử dụng chiến lược kinh doanh và chiến lược doanh nghiệp, vì vậy ở đây chúng tôi trình bày cho bạn sự khác biệt giữa hai điều khoản.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhChiến lược kinh doanhChiến lược công ty
Ý nghĩaChiến lược kinh doanh là chiến lược được đóng khung bởi các nhà quản lý doanh nghiệp để tăng cường hiệu quả chung của doanh nghiệp.Chiến lược công ty được nêu trong tuyên bố sứ mệnh, trong đó giải thích loại hình kinh doanh và mục tiêu cuối cùng của công ty.
Được tạo bởiQuản lý cấp trungQuản lý cấp cao nhất
Thiên nhiênĐiều hành và điều hànhQuyết đoán và lập pháp
Liên quan tớiLựa chọn kế hoạch để thực hiện các mục tiêu của tổ chức.Lựa chọn kinh doanh trong đó công ty nên cạnh tranh.
Giao dịch vớiĐơn vị kinh doanh hoặc bộ phận đặc biệtToàn bộ tổ chức kinh doanh
Kỳ hạnChiến lược ngắn hạnChiến lược dài hạn
Tiêu điểmCạnh tranh thành công trên thị trường.Tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng kinh doanh.
Tiếp cậnHướng nộiHướng ngoại
Chiến lược chínhChi phí lãnh đạo, tập trung và khác biệtMở rộng, Ổn định và Thay thế.

Định nghĩa chiến lược kinh doanh

Theo thuật ngữ chiến lược kinh doanh, chúng tôi có nghĩa là kế hoạch hành động, được xây dựng để đạt được một mục tiêu cụ thể hoặc bộ mục tiêu của tổ chức. Nó được xây dựng để tham khảo chiến lược của công ty về mối quan tâm, phản ánh các kế hoạch của toàn bộ doanh nghiệp. Nó giúp thông báo và thu hút các nhà đầu tư, về liên doanh mới, để thuyết phục họ đầu tư vào doanh nghiệp. Hơn nữa, nó được sử dụng như một công cụ để đảm bảo cho các chủ nợ về uy tín của doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh nêu bật các cơ hội thị trường mà doanh nghiệp muốn khám phá, các bước để thực hiện nó và các nguồn lực cần thiết để đưa nó vào thực tế. Nó được xây dựng bởi quản lý cấp trung, tập trung vào những gì quan trọng hơn cho công ty để đạt được kết thúc mong muốn.

Cấp quản lý chiến lược

Định nghĩa về chiến lược doanh nghiệp

Chiến lược công ty có thể được giải thích là kế hoạch quản lý được xây dựng bởi cấp độ cao nhất của tổ chức, để chỉ đạo và vận hành toàn bộ tổ chức kinh doanh. Nó ám chỉ kế hoạch tổng thể dẫn dắt công ty hướng tới thành công. Vì vậy, càng có nhiều khả năng về mức độ của chiến lược cấp công ty, cơ hội thành công của công ty trên thị trường càng cao.

Chiến lược công ty là bản chất của quá trình hoạch định chiến lược. Nó quyết định mục tiêu tăng trưởng của công ty, tức là định hướng, thời gian, mức độ và tốc độ tăng trưởng của công ty. Nó nêu bật mô hình của các động thái và mục tiêu kinh doanh liên quan đến lợi ích chiến lược, trong các đơn vị kinh doanh, dòng sản phẩm, nhóm khách hàng khác nhau, v.v ... Nó xác định cách thức công ty sẽ duy trì bền vững trong dài hạn.

Sự khác biệt chính giữa Chiến lược kinh doanh và Chiến lược doanh nghiệp

Sự khác biệt cơ bản giữa chiến lược doanh nghiệp và doanh nghiệp được giải thích trong các điểm dưới đây:

  1. Chiến lược kinh doanh có thể được xem là chiến lược được thiết kế bởi các nhà quản lý doanh nghiệp để ứng biến hiệu suất tổng thể của công ty. Mặt khác, Chiến lược công ty là chiến lược được thể hiện trong tuyên bố sứ mệnh của công ty, mô tả loại hình kinh doanh và mục tiêu cuối cùng của tổ chức.
  2. Chiến lược kinh doanh được đóng khung bởi quản lý cấp trung bao gồm các bộ phận, đơn vị hoặc quản lý bộ phận. Ngược lại, chiến lược của công ty được xây dựng bởi các nhà quản lý cấp cao nhất, tức là ban giám đốc, CEO và giám đốc điều hành.
  3. Bản chất của chiến lược kinh doanh là điều hành và điều hành, trong khi chiến lược của công ty mang tính quyết định và lập pháp.
  4. Trong khi chiến lược kinh doanh là một chiến lược ngắn hạn, chiến lược của công ty là một chiến lược dài hạn.
  5. Các chiến lược kinh doanh nhằm mục đích lựa chọn kế hoạch kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của tổ chức. Ngược lại, chiến lược của công ty tập trung vào lựa chọn kinh doanh mà công ty muốn cạnh tranh trên thị trường.
  6. Chiến lược kinh doanh liên quan đến một đơn vị hoặc bộ phận cụ thể. Không giống như chiến lược của công ty tập trung vào toàn bộ tổ chức, bao gồm các đơn vị kinh doanh hoặc các bộ phận khác nhau.
  7. Chiến lược kinh doanh tập trung vào việc cạnh tranh thành công trên thị trường với các công ty khác. Ngược lại, chiến lược của công ty nhấn mạnh vào việc tăng lợi nhuận và tăng trưởng kinh doanh.
  8. Chiến lược kinh doanh có một cách tiếp cận hướng nội, tức là nó liên quan đến công việc nội bộ của tổ chức. Ngược lại, Chiến lược công ty sử dụng phương pháp hướng ngoại, liên kết doanh nghiệp với môi trường của nó.
  9. Ở cấp độ kinh doanh, các chiến lược được sử dụng bởi tổ chức bao gồm, Lãnh đạo chi phí, Tập trung và Khác biệt hóa. Mặt khác, ở cấp độ công ty, các chiến lược được sử dụng là Mở rộng, Ổn định và Thay thế.

Phần kết luận

Chiến lược này là kế hoạch của ban quản lý để cải thiện hiệu suất của công ty và đạt được lợi thế cạnh tranh. Ở cấp độ kinh doanh, các chiến lược liên quan nhiều hơn đến việc phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm được cung cấp bởi doanh nghiệp. Nó quan tâm đến việc định vị doanh nghiệp chống lại các đối thủ cạnh tranh, trên thị trường.

Ngược lại, ở cấp độ công ty, chiến lược là tất cả về việc xây dựng các chiến lược để tối đa hóa lợi nhuận và khám phá các cơ hội kinh doanh mới.

Top