Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Sự khác biệt giữa lý thuyết quản lý của Fayol và Taylor

Henry Fayol là một Kỹ sư khai thác của Pháp, người đã phát triển khái niệm về lý thuyết quản trị chung và đưa ra 14 nguyên tắc quản lý. Mặt khác, FW Taylor là một Kỹ sư cơ khí người Mỹ, người đã nâng cao khái niệm Quản lý khoa học và đưa ra 4 Nguyên tắc quản lý.

Quản lý được xem là quá trình trong đó các thành viên có trách nhiệm của tổ chức hoàn thành công việc thông qua và với những người khác. Nguyên tắc quản lý là những hướng dẫn chi phối việc ra quyết định và hành vi trong một tổ chức. Có nhiều lý thuyết về quản lý được đưa ra bởi một số nhà tư tưởng quản lý. Hai nhà tư tưởng quản lý như vậy là Henry Fayol và Fredrick Winslow Taylor (FW Taylor).

Trong bài viết này, bạn có thể tìm ra sự khác biệt giữa lý thuyết quản lý của Fayol và Taylor.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhHenry FayolFW Taylor
Ý nghĩaHenry Fayol, là cha đẻ của quản lý hiện đại, người đã đặt ra mười bốn nguyên tắc quản lý, để cải thiện quản trị tổng thể.FW Taylor, là cha đẻ của quản lý khoa học, người đã đưa ra bốn nguyên tắc quản lý, để tăng năng suất tổng thể.
Khái niệmLý thuyết chung về quản trịQuản lý khoa học
Nhấn mạnhQuản lý cấp cao nhấtQuản lý cấp thấp
Khả năng ứng dụngÁp dụng toàn cầuChỉ áp dụng cho các tổ chức chuyên ngành.
Cơ sở hình thànhKinh nghiệm cá nhânQuan sát và thử nghiệm
Sự định hướngChức năng quản lýSản xuất và Kỹ thuật
Hệ thống thanh toán tiền lươngChia sẻ lợi nhuận với các nhà quản lý.Hệ thống thanh toán chênh lệch
Tiếp cậnCách tiếp cận của người quản lýPhương pháp của kỹ sư

Định nghĩa về lý thuyết quản lý của Henry Fayol

Henry Fayol, nổi tiếng là 'cha đẻ của lý thuyết quản lý hiện đại', khi ông giới thiệu tư duy toàn diện về triết lý quản lý. Ông đưa ra lý thuyết quản lý chung áp dụng cho mọi tổ chức như nhau và trong mọi lĩnh vực. Các nguyên tắc quản lý được đặt ra bởi Fayol được các nhà quản lý sử dụng để điều phối các hoạt động nội bộ của công ty.

Đóng góp của Henry Fayol

Để đi vào thực tiễn, ba thành phần, tức là phân chia và phân loại các hoạt động công nghiệp, phân tích quản lý và xây dựng các nguyên tắc quản lý, Fayol ban hành mười bốn nguyên tắc quản lý, được liệt kê dưới đây:

 • Phân chia công việc : Công việc được chia thành các nhiệm vụ hoặc công việc nhỏ, dẫn đến chuyên môn hóa.
 • Quyền hạn và trách nhiệm : Chính quyền ngụ ý quyền đưa ra mệnh lệnh và có được sự vâng phục và trách nhiệm là ý thức của sự nghiêm túc, phát sinh từ chính quyền.
 • Kỷ luật : Kỷ luật đề cập đến việc tuân thủ các quy tắc của tổ chức và các điều khoản tuyển dụng. Đó là để đảm bảo tuân thủ và tôn trọng người cao niên.
 • Unity of Command : Một nhân viên sẽ chỉ nhận được lệnh từ một ông chủ.
 • Thống nhất về phương hướng : Tất cả các đơn vị tổ chức nên làm việc cho cùng một mục tiêu thông qua các nỗ lực phối hợp.
 • Sự phục tùng : Lợi ích cá nhân hoặc nhóm được hy sinh hoặc đầu hàng vì lợi ích chung.
 • Thù lao : Thanh toán công bằng và thỏa đáng cho cả chủ nhân và nhân viên.
 • Tập trung hóa : Phải có sự sử dụng tối ưu các nguồn lực của tổ chức.
 • Chuỗi vô hướng : Chuỗi vô hướng ngụ ý mối quan hệ cấp trên, trong tổ chức.
 • Trật tự : Trong một tổ chức, phải có một nơi thích hợp cho mọi thứ cũng như mỗi thứ phải ở vị trí được chỉ định.
 • Công bằng : Ý thức về công bằng nên tồn tại ở tất cả các cấp của tổ chức.
 • Sự ổn định của nhiệm kỳ của nhân sự : Cần nỗ lực để giảm doanh thu của nhân viên.
 • Sáng kiến : Nó ngụ ý suy nghĩ ra và thực hiện kế hoạch.
 • Esprit de Corps : Nó nhấn mạnh vào nhu cầu làm việc nhóm trong tổ chức.

Định nghĩa về lý thuyết quản lý của FW Taylor

Fredrick Winslow Taylor, hay FW Taylor nổi tiếng là 'cha đẻ của quản lý khoa học', với sự giúp đỡ của các thí nghiệm đã chứng minh rằng phương pháp khoa học có thể được áp dụng vào quản lý. Một quy trình khoa học bao gồm các quan sát, thí nghiệm, phân tích và suy luận, mà Taylor muốn áp dụng trong quản lý để phát triển mối quan hệ nhân quả.

Mối quan tâm hàng đầu của Taylor là quản lý ở cấp độ giám sát và gây nhiều căng thẳng về hiệu quả của công nhân và người quản lý ở cấp độ hoạt động. Quản lý khoa học chỉ là một cuộc cách mạng tinh thần cho cả chủ nhân và nhân viên, bao gồm các nguyên tắc sau:

 • Khoa học, không phải là quy tắc của ngón tay cái : Để cải thiện mức độ hiệu suất, quy tắc của ngón tay cái được thay thế bằng khoa học.
 • Hài hòa, không bất hòa : Phải có sự phối hợp hoạt động của nhân viên và không bất hòa.
 • Hợp tác chứ không phải chủ nghĩa cá nhân : Cần có môi trường hợp tác trong tổ chức, cùng quan tâm.
 • Sự phát triển của mỗi người đối với hiệu quả lớn nhất của mình : Động lực là được cung cấp để đạt hiệu quả cao nhất cho mọi thành viên của tổ chức.

Sự khác biệt chính giữa Lý thuyết quản lý của Fayol và Taylor

Sự khác biệt giữa Lý thuyết quản lý của Fayol và Taylor, được giải thích trong các điểm được trình bày dưới đây:

 1. Henry Fayol là một người cha của quản lý hiện đại, người đã đưa ra mười bốn nguyên tắc quản lý, để cải thiện quản trị tổng thể. Chống lại, FW Taylor là một người cha của quản lý khoa học, người đã phát triển bốn nguyên tắc quản lý, để tăng năng suất tổng thể.
 2. Henry Fayol đã giới thiệu khái niệm về lý thuyết chung về quản trị. FW Taylor đã đặt ra khái niệm Quản lý khoa học.
 3. Henry Fayol nhấn mạnh công việc của quản lý cấp cao nhất, trong khi FW Taylor nhấn mạnh vào công việc quản lý cấp sản xuất.
 4. Lý thuyết quản lý của Fayol có tính ứng dụng phổ quát. Không giống như Taylor, người có lý thuyết quản lý chỉ áp dụng cho một số tổ chức.
 5. Cơ sở hình thành lý thuyết của Fayol là kinh nghiệm cá nhân. Ngược lại, các nguyên tắc của Taylor dựa vào quan sát và thử nghiệm.
 6. Fayol được định hướng theo chức năng quản lý. Trái lại, Taylor tập trung vào sản xuất và kỹ thuật.
 7. Hệ thống thanh toán tiền lương được xác định bởi Taylor là hệ thống tỷ lệ chênh lệch, trong khi Fayol nhấn mạnh vào việc chia sẻ lợi nhuận với các nhà quản lý.
 8. Cách tiếp cận của Taylor được gọi là phương pháp của Kỹ sư. Ngược lại, cách tiếp cận của Fayol được chấp nhận là cách tiếp cận của người quản lý.

Phần kết luận

Cả hai nhà tư tưởng quản lý đều có sự đóng góp to lớn trong lĩnh vực quản lý, điều này không mâu thuẫn mà bổ sung cho bản chất. Trong khi Henry Fayol là một người ủng hộ nhiệt tình cho sự thống nhất của chỉ huy, FW Taylor cho rằng không có gì đáng kể khi theo chức năng tiên quyết, một nhân viên nhận được lệnh từ nhiều ông chủ.

Top